28 กุมภาพันธ์ 2562 หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ล่าสุด กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินบินโปรยน้ำช่วยลดฝุ่นละออง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190228081304221

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่ามลพิษทางอากาศคงอยู่ในระดับสูง หลายจุดหลายพื้นที่กลางป่าลึกยังพบการลักลอบจุดไฟเผาป่า เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต่างเร่งระดมกำลังเข้าแก้ไข คาดสถานการณ์จะคลี่คลายเร็ว  นี้ ภาพถ่ายมุมสูงจากยอดตึกกลางใจเมืองลำปาง ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่รอบตัวเมืองลำปางในเช้าวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) ว่ายังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจำนวนมาก ท้องฟ้าสลัวจนทำให้การมองเห็นระยะไกลเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีบุคคลแอบทำการลักลอบจุดไฟเผาป่าจนได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยละล่องมองเห็นเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบในด้านต่าง  เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และยังได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ด้วย โดยปัจจุบันปัญหาหมอกควันมลพิษยังเกิดต่อเนื่อง ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 คงอยู่ในระดับสูง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากปัญหาที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังพลช่วยกันแก้ไขปัญหา ทำการเข้าระงับเหตุดับไฟป่าตามจุดต่าง  ในบริเวณพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน ส่วนในเขตพื้นที่ตัวเมืองได้ระดมกำลังพลช่วยกันเก็บกวาดขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัชพืช เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงลดโอกาสในการเผา ส่วนหน่วยงานที่มีรถน้ำรถดับเพลิงต่างได้ร่วมกันออกมาทำสเปรย์น้ำ ตามจุดพื้นที่ชุมชนต่าง  เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น โดยล่าสุดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายวานนี้ (27 ก.พ. 62) จังหวัดลำปางได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพอากาศ นำเครื่องบิน BT-67 ทำการบรรทุกน้ำ 3,000 ลิตรต่อเที่ยวบิน บินโปรยละอองน้ำทั่วบริเวณเขตตัวเมืองเพื่อเพิ่มความชื้นและขจัดฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งได้ออกปฏิบัติการบินโปรยละอองน้ำในเขตพื้นที่เป้าหมาย บริเวณดอยฝรั่ง ดอยจำนาย และบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา รวมจำนวน 4 เที่ยวบิน และในเช้าวันนี้ (28 ก.พ. 62) ทางกองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติการต่อเนื่องนำเครื่องบิน BT-67 ทำการบรรทุกน้ำ ออกบินโปรยละอองน้ำทั่วบริเวณเขตตัวเมืองลำปางอีกครั้ง โดยได้ออกปฏิบัติการบินโปรยละอองน้ำในพื้นที่เป้าหมายเหนือบริเวณโรงพยาบาลลำปาง รวมอีก 2 เที่ยวบิน ขณะเดียวกันหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ต่างได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า โดยได้นำสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิเช่น หน้ากากอนามัย น้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องดื่มชูกำลัง มาบริจาคให้กับทางจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะได้นำลงพื้นที่เข้าไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำ อยู่ตามฐานจุดตรวจจุดสกัด และในจุดพื้นที่ป่าที่มีการเกิดไฟไหม้อย่างทั่วถึงต่อไป โดยการปฏิบัติการทั้งหมดคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ได้ในเร็ว  นี้ ทั้งนี้ สำหรับในส่วนของค่าระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลำปาง วันนี้ (28 ก.พ. 62) พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เริ่มลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยวัดค่าได้สูงสุดที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สุดท้ายที่ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร